Problemen

De keerzijde van de medaille

Mogelijke problemen bij adoptiekinderen


Een adoptiekind heeft wanneer het bij de adoptieouders aankomt altijd een bagage mee. Het komt bovendien op jonge leeftijd al in stressvolle situaties terecht. De ouders kunnen niet anders dan hier rekening mee te houden, want dit kan gevolgen hebben.Het eerste probleem dat zich bij de aankomst van adoptiekinderen kan voordoen, is er een van medische aard. Buitenlandse adoptie-kinderen komen soms met specifieke ziekte-verschijnselen in BelgiŽ aan. Vooral kinderen uit (sub)tropische landen kunnen lijden aan ziekten die in onze streken niet bekend zijn. De kinderen worden allemaal wel getest op aids, kinderen met aids komen namelijk niet in aanmerking om geadopteerd te worden.


Tekort aan liefde

Adoptiekinderen vertonen bij aankomst vaak ook een achterstand in de motorische ontwikkeling en de lichamelijke groei. Meestal zijn deze veroorzaakt door langdurige ondervoeding en een tekort aan individuele aandacht en stimulering van de ontwikkeling. Dit tekort aan individuele aandacht (en liefde) kan ook emotionele littekens achterlaten zoals hechtingsstoornissen. Het is ook mogelijk dat de kinderen het hierdoor moeilijker hebben met het beheersen van de eigen gevoelens en het leggen van sociale contacten.


Wat zeg je?

Problemen waarmee u, eenmaal thuis, kan geconfronteerd worden zijn taal- en eetproblemen. Voor buitenlandse adoptiekinderen is het logisch dat zij onze taal nog niet vanaf dag 1 begrijpen, maar dit kan wel gevolgen hebben. De kinderen kunnen driftbuien krijgen wanneer ze hun wil of gevoelens niet kunnen uitdrukken. Wanneer ze gesprekken niet kunnen begrijpen, kan er wantrouwen ontstaan. Ongeveer 1/3 van de adoptiekinderen blijkt bij aankomst een enorme behoefte aan voedsel te hebben. Dit kan zijn om medische redenen -ze hebben een tekort aan bouwstenen- of om psychologische redenen: het kind denkt dat hij hiervan een paar dagen moet overleven. Soms ziet men ook dat kinderen moeilijk of niet willen eten, maar dit is dan eerder uit een vorm van protest.


Slaap kindje, slaap...

Een probleem dat ook geregeld voorkomt is een slaapprobleem. Vaak hebben de kinderen er last van als ze net bij het adoptiegezin zijn aangekomen, door de stress die ze de eerste dagen ondergaan. Soms gebeurt het dat de slaapproblemen pas na enkele weken of zelfs maanden de kop opsteken. Dit kan een uitgestelde reactie zijn omdat het kind de eerste dagen te moe is om te kunnen overdenken wat er allemaal is gebeurd. Een andere oorzaak daarvoor kan zijn dat het kind de eerste weken zijn uiterste best heeft gedaan om zich van zijn best mogelijke kant te laten zien en nadien pas zichzelf durft te zijn. Daardoor kunnen spanningen en conflicten ontstaan die voor het kind moeilijk te verwerken zijn en daardoor tot slaapproblemen leiden.


Ik ben Belg!

Op latere leeftijd kunnen (buitenlandse) adoptiekinderen te maken krijgen met discriminatie. Dit valt echter meestal wel mee, omdat de kinderen al van jongs af aan gewend geraken aan de Belgische cultuur.

E.D.B.

eetproblemen